Ứng dụng của công nghệ Blockchain trong lĩnh vực giáo dục

Với khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian thực, tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo mật cao, công nghệ blockchain (chuỗi khối) là một trong những xu hướng công nghệ đột phá

Fintech là gì? Ứng dụng của Fintech

Fintech được biết đến là một sự kết hợp giữa tài chính tiền tệ Finance và công nghệ Technology, nghĩa là công nghệ tài chính.

10 ứng dụng nổi bật của blockchain trong ngân hàng

Ngày nay, các ngân hàng truyền thống có thể cạnh tranh với các công ty fintech bằng cách đưa ra những sản phẩm mới tiện dụng hơn cho khách hàng.

Các sản phẩm của Fintech

Hầu hết các sản phẩm thuộc lĩnh vực tài chính hiện nay đều ứng dụng Fintech dù ít hay nhiều, hay nói cách khác, Fintech đã có mặt trong phần lớn các sản phẩm dịch vụ tài chính.