PHÂN LOẠI BLOCKCHAIN. CÁC PHIÊN BẢN, ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

  25/08/2021

1. Phân loại Blockchain

Blockchain có 3 loại chính:

Public Blockchain: Dữ liệu trên Blockchain được công khai để mỗi người có thể theo dõi được dữ liệu nếu họ muốn.

Private Blockchain: Người dùng chỉ được quyền đọc dữ liệu, không có quyền ghi vì điều này thuộc về bên tổ chức thứ ba tuyệt đối tin cậy.

Permissioned Blockchain (hay còn gọi là Consortium): đây là sự kết hợp giữa Public và Private Blockchain.Blockchain có 3 loại chính: Public, Private và Consortium Blockchain


2. Các phiên bản của công nghệ Blockchain

Công nghệ Blockchain 1.0: Tiền điện tử và Thanh toán

Công nghệ này hỗ trợ mọi giao dịch liên quan đến chuyển đổi tiền tệ, kiều hối và tạo lập hệ thống thanh toán kỹ thuật số trong phạm vi tiền điện tử bằng cách sử dụng các thuật toán về tiền tệ.

Công nghệ Blockchain 2.0: Tài chính và Thị trường

Công nghệ này được ứng dụng và xử lý các tài sản của ngành Tài chính - Ngân hàng. Các tài sản bao gồm cổ phiếu, chi phiếu, nợ, quyền sở hữu và bất kỳ điều gì có liên quan đến thỏa thuận hay hợp đồng một cách minh bạch, rõ ràng nhất.

Công nghệ Blockchain 3.0: Thiết kế và Giám sát hoạt động

Công nghệ Blockchain được mở rộng và hội nhập vào đa lĩnh vực trong đời sống như y tế, giáo dục, chính phủ hay nghệ thuật.

Công nghệ Blockchain 4.0Doanh nghiệp và ứng dụng giao dịch

Đây là công nghệ mới nhất, được tạo ra để tối ưu hoá ưu điểm và khắc phục nhược điểm của các công nghệ trước. Công nghệ này nhắm đến các doanh nghiệp với mục đích tạo ra các ứng dụng giao dịch nhanh chóng và hoàn thiện hơn.