NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BLOCKCHAIN

  10/09/2021

Nguyên lý mã hoá


Hệ thống Blockchain được thiết kế theo cách không yêu cầu sự tin cậy và bảo đảm bởi độ tin cậy có được thông qua các hàm mã hóa toán học đặc biệt. Để có thể thực hiện các giao dịch trên Blockchain, người dùng cần phải có Ví tiền điện tử.

Ví tiền điện tử này được bảo vệ bằng một phương pháp mã hóa đặc biệt bằng cách sử dụng một cặp khóa bảo mật duy nhất: Private - key (khóa riêng tư) và Public - key (khóa công khai). Nếu một thông điệp được mã hóa bằng một khóa công khai cụ thể thì người dùng chỉ có thể giải mã và đọc nội dung thông điệp khi khoá riêng tư và khoá công khai này là một cặp.Nguyên lý mã hóa của công nghệ Blockchain


Quy tắc của sổ cái

Hệ thống Blockchain chỉ ghi lại mỗi giao dịch được yêu cầu chứ không theo dõi số dư tài khoản. Số dư tài khoản của người dùng được lưu giữ bởi các nút trong Blockchain vì mỗi nút đều đang lưu giữ một bản sao của sổ kế toán. Do đó, để biết số dư trên ví điện tử của mình thì người dùng cần xác thực và xác nhận tất cả các giao dịch đã diễn ra trên mạng lưới có liên quan tới ví điện tử của mình.


Lưu ý:

Bất kỳ ai có máy tính kết nối được Internet đều có thể tham gia vào mạng lưới và thực hiện giao dịch vì mã nguồn trên mạng lưới Bitcoin là nguồn mở. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ một lỗi nào trong mã nguồn được sử dụng để phát thông báo yêu cầu giao dịch thì các Bitcoin liên quan sẽ bị mất vĩnh viễn.

Đặc biệt, người dùng không thể khôi phục lại một giao dịch bị mất hoặc quên mật khẩu ví tiền điện tử của mình vì đây là mạng phân tán. Vì thế, hãy nhớ lưu trữ mật khẩu hoặc khóa riêng tư của ví cực kỳ cẩn thận và an toàn.