Blockchain là gì? lịch sử hình thành và phát triển. Công nghệ hình thành nên Blockchain

  23/08/2021

1. Blockchain là gì?

Khái niệm

Blockchain là hệ thống cơ sở dữ liệu dạng khối cho phép người dùng lưu trữ và truyền tải thông tin một cách an toàn. Các khối thông tin này được liên kết với nhau bởi một hệ thống mã hoá vô cùng phức tạp. Chúng hoạt động độc lậpcó thể mở rộng theo thời gian và được quản lý trực tiếp bởi những người tham gia chứ không thông qua bất cứ bên trung gian nào.

Blockchain được tạo ra để giảm rủi ro và chống lại việc gian lận trong giao dịch thực tế. Do đó, khối thông tin đã được ghi nhận vào Blockchain thì không có cách nào thay đổi, mà chỉ có thể bổ sung khi có sự đồng thuận của tất cả cá nhân tham gia.