Nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu là một trong những nhiệm vụ chính của DFAR. Với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về Fintech và Blockchain tại Đà Nẵng và Việt Nam; góp phần vào sự phát triển chung của ngành Fintech, học viện DFAR quy tụ các chuyên gia đầu ngành cả trong và ngoài nước để tiến hành các nghiên cứu về Fintech và Blockchain trên nhiều lĩnh vực

Các hoạt động hội nghị, hội thảo sẽ được tổ chức thường xuyên để các chuyên gia trao đổi về công nghệ Fintech và Blockchain