Hệ thống chứng chỉ quốc tế về Fintech & Blockchain

Hãy cùng Học viện đào tạo và Nghiên cứu công nghệ Tài chính và chuỗi khối tại thành phố Đà Nẵng (DFAR) điểm qua một số Hãng tổ chức thi chứng chỉ quốc tế dành riêng cho Fintech & Blockchain nhé

CÁCH ĐĂNG KÝ THI PEARSON VUE

Hãy cùng Học viện đào tạo và Nghiên cứu công nghệ Tài chính và chuỗi khối tại thành phố Đà Nẵng (DFAR) điểm qua một số Hãng tổ chức thi chứng chỉ quốc tế dành riêng cho Fintech & Blockchain nhé