Ban cố vấn

Ông Chu Quang Thái

Phụ trách Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, Phía Nam, Bộ KHCN

Bà Vũ Thị Bích Hậu

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Ông Trịnh Công Duy

Giám đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm- Đại học Đà Nẵng


Ông Dhammandeep Singh

Chủ tịch và Nhà sáng lập DNR Holdings

Xem thêm: https://dn3r.com/

Ông Hồ Hoàng Nam

GĐ Ban truyền thông - Tổng giám đốc VDAS


Ông Trần Xuân Hiền

Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vicoland

Ông Edward Ng

Chủ tich One World Blockchain và Thành viên Cố vấn Quỹ SRI Capital Dubai

Xem thêm: https://sricapital.org/

Ông Don Ngo

Thành viên Cố vấn Quỹ SRI Thụy sĩ và Bắc